Browsing Category

סיפורה של מילה

מונית – סיפורה של מילה

מונית – סיפורה של מילה
מונית ישראלית, חיפה 2018 (ויקיפדיה)

טקסי – הוא מכונית שיש בה מד הקובע את מחיר הנסיעה. מי חידש את המילה 'מונית'? רבים מייחסים את החידוש לשר התחבורה הראשון דוד רמז. ואומנם השר רמז כנראה היה הראשון שהשתמש במילה ...

Continue reading...

עצמאות – סיפורה של מילה

עצמאות – סיפורה של מילה
טקס הכרזת העצמאות של מדינת ישראל הצילום: ויקיפדיה

  את המילה עַצְמָאוּת חידש איתמר בן אב"י בראשית המאה העשרים. בלשון חכמים רגילים ביטויים דוגמת 'ברשות' עצמו', 'לעצמו', 'בעצמו' המדגישים שעושה הפעולה מבצע אותה בכוחו, ...

Continue reading...