Archives   /   1790 articles found

Author: אסתר ישראל

העלייה לישראל 2021 – 2022

העלייה לישראל 2021 – 2022

איך השפיעה המלחמה באוקראינה?

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד העלייה והקליטה פרסמו נתונים על העלייה לישראל בשנת 2021 ועל העלייה לישראל מאוקראינה ומרוסיה מאז תחילת המלחמה באוקראינה.

הינה נתונים אחדים:

בשנת 2021 הגיעו לישראל 25,497 עולים, עלייה של 29.6% לעומת שנת 2020.

50% מהעולים ב-2021 הגיעו מבריה"מ (לשעבר), בעיקר מרוסיה ומאוקראינה, 14.1% הגיעו מצרפת ו-13.6% הגיעו מארצות הברית.

אומדן ארעי למחצית הראשונה של שנת 2022: בששת החודשים הראשונים של השנה הנוכחית הגיעו לארץ 35,295 עולים.

מקום המדינה עלו לישראל כ-3.3 מיליון עולים, כ-45% מהם עלו משנת 1990. 

בית, השכלה, מקצוע

העולים החדשים השתקעו לראשונה בעיקר במרכז הארץ. קרוב למחצית (44.7%) השתקעו במחוזות המרכז (23.4%) ותל אביב (21.4%). בצפון השתקעו 10.7% ובדרום 11.6%.

רמת ההשכלה של עולים בני 15 ומעלה שהגיעו בשנת 2021 הייתה גבוהה יחסית. 64.6% מהם למדו 13 שנות לימוד ומעלה.

ל-61.5% מהעולים בני 15 ומעלה היה משלח יד אקדמי, מהם כ-506 רופאים/ות.

העלייה מרוסיה ומאוקראינה מאז תחילת המלחמה באוקראינה

על פי נתוני משרד העלייה והקליטה, בין התאריכים 31/7/2022-24/2/2022 הגיעו לישראל 31,066 עולים מאוקראינה ומרוסיה (12,175 עולים מאוקראינה ו-18,891 עולים מרוסיה). זהו גידול של 318% לעומת התקופה המקבילה ב-2019 שבה הגיעו 9,774 עולים מאוקראינה ומרוסיה ( 7,123 מרוסיה, 2,651 מאוקראינה).

רוב העולים מאוקראינה מאז תחילת המלחמה היו נשים – 63%. 37% מעולים מאוקראינה הם גברים. בקרב העולים מרוסיה אחוז הנשים (50.8%) דומה לאחוז הגברים (49.2%).

 

בתמונה: עולים חדשים מגיעים לישראל. בצילום, העולים החדשים יורדים ממטוס אל על שהביאם ארצה בנמל התעופה בן גוריון. 2006,  MILNER MOSHE (לע"מ)

יום שישי ח' באב תשפ"ב 05.08.22


07:30: גם היום – דריכות בדרום מחֲשָש לתְגובת הג'יהאד האיסלאמי על מעצר מנהיג הארגון בשומרון ועשרות פעילים בארגון

07:30: גם היום: כבישים חסומים והגבלות בעוטף עזה, אין תנועת רכבות בין אשקלון ושדרות

07:30: צה"ל מתגבר כוחות ליד הגבול עם עזה

07:30: אוקראינה – המִלחמה נִמְשֶכֶת ולא רואים את הסוף

07:30: מגֵפת הקורונה בישראל: מְקַדֵם ההַדְבָּקָה (ה-R) – 0.78

07:30: צום ט' באב יחל במוצאי השבת

07:30: התַחזית: עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ

הילדים בחוּפְשה – שִמְרו עליהם!

זִכְרו: בחיים לא נִִכנסים לים כשאין בחוף מַצִיל!

במים לא מורידים מהילדים את העיניים!

שבת שלום !

הצילום: ויקיפדיה

בתמונה: נרות שבת, חלות מכוסות וגביע קידוש (ויקיפדיה)

פרשת השבוע: פרשת דְבָרִים

שבת חזון

הדלקת נרות: ירושלים 18:57; תל אביב 19:14; חיפה 19:18; באר שבע 19:16

מוצאי שבת: ירושלים 20:11; תל אביב 20:14; חיפה: 20:15; באר שבע 20:12

04.07.22

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בָּהִיר. תָחוּל עלייה קלה בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל לעוֹנָה. יִשְׂרְרו עוֹמְסֵי חוֹם כְּבֵדִים עד קיצוניים ברוב אֲזוֹרֵי הארץ.

מחר:

בהיר עד מעונן חלקית. ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים. תחול הקלה בעומס החום. עֲדַיִין ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ.

שבת:

בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות. הקלה נוספת בעומס החום אך עדיין ישרור עומס חום כבד ברוב האזורים