Browsing Archives

ט״ז בטבת תשפ״ב 20.12.21

יום שני ט״ז בטבת תשפ״ב 20.12.21


06:10: ישראל מְחַכָּה לסופָה 'כרמל'

06:10: חֲשָש לַהֲצָפות בְּעִיקָר במישוֹר החוף

06:10: כּוֹנְנוּת במד"א, במִשטרה, בחֶברת החַשמל, ברָשות הכִּיבּוּי וההַצָלָה ובעִירִיות 

06:10: משרד החינוך בִּיטֵל את הטיולים בשְלושת הימים הקְרובים, הלימודים בעכו ובנהרייה יִתְקַיְימו היום מֵרָחוק 

06:10: המִשטרה מַמְליצה לְוַותֵר על טיולים ועל נְסיעות שאינן הֶכְרֵחִיוֹת

06:10: המִשטרה מַזְהירה: לא להִיכָּנס לחַנְיוֹנים תַת קַרְקָעִייִם כשיורְדוֹת כַּמויות גדולות מאוד של גשם

06:10: כּוֹנְנוּת ביהודה ושומרון מֵחֲשָש לפיגועים נוֹסָפים

06:10: צ'ילה: מועמָד השְׂמֹֹאל הפרוגרסיבי גבריאל בּוריק נִיצַח בבְּחירות לנְשִׂיאוּת 

06:10: השבוע מְצַיְינים את שְבוע השָׂפָה העברית

06:10: התחזית: גשם ורוחות

 מגֵפת הקורונה

06:10: נִמְשֶכֶת הדְאגה בעולם ובישראל מההִתְפַּשטות המְהירה של זן האומיקרון

06:10: מדינות באירופה מְבַטְלות או מַגְבִּילוֹת את חֲגיגות חג המוֹלָד וסוף השנה

06:10: ראש הממשלה: הגַל החמישי כבר כאן, לא נוּכַל לַעצור אותו 

06:10: משרד הבריאות: מי שֶיָכול – שֶיַעֲבוד מהבית 

06:10: בישראל הִתְגַלו עַד כֹּה 175 נִדְבָּקים בזַן האומיקרון, חֲשָש למאות נִדְבָּקִים נוסָפים

06:10: רְשימת המדינות האדומות מִתְרַחֶבֶת

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-870 נִדבקים חדשים, 84 חולים במַצָב קשה, 43 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל: 8,232

06:10: 4.155 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כמיליון ישְׂרְאלים הִתְחַסנו רק פַּעֲמַיים ולא קיבלו את מְנַת הבוסטר

06:10: רק אֲחוזים לא גְבוהים מהילדים הִתחסנו עַד כֹּה

מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים, לִשְמור על ריחוק חֶברתי ולַעֲטוֹֹת מסֵכוֹת

משרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן גם נגד השַפַּעַת

 

ישראל מְחַכָּה ל'כַּרְמֶל'

ישראל מְחַכָּה לסופָה 'כרמל'. קיים חֲשָש לַהֲצָפות בְּעִיקָר במישור החוף. כּוֹנְנוּת במד"א, במִשטרה, בחֶברת החשמל, ברָשות הכִּיבּוּי וההַצָלָה ובעִירִיות. 

משרד החינוך בִּיטֵל את כל הטיולים והפְּעִילוּיוֹת מִחוץ לבתי הספר בשְלושת הימים הקְרובים. הלימודים בעכו ובנהרייה יִתְקַיְימו היום מֵרָחוק.

המִשטרה מַמְליצה לצִיבּוּר לְוַותֵר על טיולים למְקוֹמוֹֹֹת שעֲלוּלִים לִהיות מוּצָפִים ועל נְסיעות שאינן הֶכְרֵחִיוֹת. המשטרה מַזהירה: לא להִיכָּנס לחַנְיוֹנים תַת קַרְקָעִייִם כשיורְדוֹת כַּמויות גדולות מאוד של גשם.

20.12.21

היום:

גשום וסוֹעֵר בצפון ובמרכז. חֲשָש להֲצָפוֹת במקומות המוּעָדִים. בחרמון יֵרד שֶלֶג ויִיתָכֵן שלג גם בפְּּסָגוֹת הגבוהות של הרי הצפון. בבוקר ייתכן גשם מקומי בדרום, ובהמשך היום ייעשה אָבִיך וייתכנו סופות חול מקומיות. משעות הצוהריים קַייָם חשש לשִיטְפוֹנוֹת בנחלי ים המלח ומדבר יהודה. הטמפרטורות יֵרדו ויהיה קר מהרגיל לעוֹנָה.

מחר:

גשם לִפְרָקִים בעיקר בצפון ובמישור החוף מְלוּּוֶה בסוּּפוֹֹת רְעָמִים בּוֹדְדוֹת. בחרמון יֵרד שלג. במישור החוף ינשבו רוחות עֵרוֹת וקיים חשש מהצפות. הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה.

 

 

לכל סוּפָה יש שֵם

בישראל מְצַפִּים ומִתְכּוֹנְנִים לסוּפָה 'כרמל'. זו הפעם הרִאשונה שבה קוראים בְּשֵם לסוּפה בישראל. החידוש נוֹלַד משִיתוּף פעולה בין השֵירוּת המטאורולוגי הישְׂרְאלי לבין השֵירות המטאורולוגי האירופאי ואִרְגוּן המטאורוגליה העוֹלָמי. כחלק משיתוף הפעולה ישראל נכנסה לרְשימַת המדינות שבהן יִינָתְנו שמות לסְעָרוֹת ולאֵירוּעֵי מֶזֶג אֲוִויר מַשְמָעוּתִייִם.

ישראל מִצְטָרֶפֶת ליוון ולקפריסין אשר חוֹלְקוֹת איתנו מזג אוויר דומֶה. המַשְמָעוּת היא שחלק מהשמות של הסופות 'שלנו' יִיקָבְעוּ ע"י יוון וקפריסין וחלק ע"י השירות המטאורולוגי הישראלי. השמות לכל הסופות העֲתִידוֹת לְהִתְרַחֵש באזוֹר השנה נִקְבְּעו עוד לפני החורף. 

עוד מדינות אֲדומות

הוַועֲדה לסִיווּג מדינות במשרד הבריאות הִמְלִיצה לממשלה לְהַכְריז על איטליה, ארה"ב, בלגיה, גרמניה, הונגריה, מרוקו, פורטוגל, קנדה, שווייץ וטורקיה כמדינות אדומות. היציאה למדינות אדומות אֲסוּרָה ללא אישוּר של וַעֲדַת חֲרִיגִים. כל החוזרים מהן מְחוּיָבִים בבִידוּד מלא. ההַחְלָטָה תוּבָא לאישור השרים במִשְאָל טלפוני. אם תְאוּשַר – הרְשימה תִתְעַדְכֵּן מחר בחֲצוֹת.