Browsing Archives

א׳ בכסלו תשפ״ב 05.11.21

יום שישי א' בכסלו תשפ"ב 05.11.21


06:10: הכנסת אישְרה לִפְנות בוקר את תַקְצִיב המדינה לשְנת 2022

06:10: תקציב המדינה לשנת 2021 – 432 מיליארד שקלים

06:10: התקציב לשנת 2022 – 452 מיליארד שקלים

06:10: נִמשֶכֶת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: במשרד הבריאות התקיים אתמול דיון פתוח לציבור בנושא חיסוּן הילדים 

06:10: ההחלטה בנושא חיסון הילדים בישראל תתקבל בקרוב

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-394 נִדבקים חדשים, 114 חולים במַצָב קשה, 118 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל עלה ל: 8,112

06:10: יותר מ-3.975 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כִּמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשָמים והנִפְטָרים בגַל הרְביעי לא התחסנו

06:10: התַחזית לסוף השבוע: הִתְחַמְמוּת

זִכְרוּ! חובָה לְהַדְליק אורות ברֶכֶב בְנְסִיעָה בכְבישים בין עירוניים גם בשעות היום 

 

שבת שלום !

הצילום: ויקיפדיה

בתמונה: נרות שבת, חלות מכוסות וגביע קידוש (ויקיפדיה)

 

פרשת השבוע: פרשת תּוֹלְדֹת

הדלקת נרות: ירושלים 16:10; תל אביב  16:27; חיפה 16:29; באר שבע 16:31

מוצאי שבת: ירושלים 17:24; תל אביב 17:25; חיפה: 17:23; באר שבע 17:26

 

הכנסת אישְרה את תַקְצִיב המדינה לשנת 2022

יש לישראל תַקציב סוף סוף: מְליאת הכנסת אישרה הלילה בקְריאה שנייה ושלישית את תַקְצִיב המדינה לשנת 2022. 59 ח"כים הִצביעו בעד ההַצָעה, 56 התנגדו. חברי האופוזיציה עָזבו את אולם המליאה אחרי שהצביעו, עוד לפני שיו"ר הכנסת הכריז רשמית על תוצאות ההצבעה.