Browsing Archives

ב׳ במרחשוון תשפ״ב 08.10.21

הקלות במדיניות בידוד תלמידים ביישובים ירוקים

אמש הוחלט על הקלות במדיניות הבידוד של תלמידים בערים ירוקות. הינה המדיניות החדשה: ילד שבכיתתו התגלה תלמיד מאומת יעבור בדיקת PCR וישהה בבידוד עד שיקבל תשובה. אם יקבל תשובה שלילית יוכל לחזור לכיתה וימשיך לעבור בדיקות אנטיגן יומיות במשך 7 ימים. ביום השביעי יעבור בדיקת PCR  נוספת.

שנת הלימודים האקדמית נִפתחת

שְנת הלימודים האקדמית נפתחת

350 אלף סטודנטים בדרך אל התוֹאַר

לרגל פתיחת שנת הלימודים האקדמית תשפ"ב פִּרְסְמה המועצה להַשְׂכָּלָה גבוהה נְתונים על הסטודנטים במוסָדות להשכלה גבוהה בישראל.

הינה כמה נְתונים מעניינים על הלומדים ועל המִקְצוֹעוֹת שהם בוחֲרים ללמוד:

350 אלף סטודנטים צְפוּיִים ללמוד השנה ב-59 מוסדות להשכלה גבוהה, גידול של 4% בְּהַשְווָאָה לשנת הלימודים תשפ"א. השנה נִרְשַם שִׂיא במספר הנרשמים ללימודי תואר ראשון במִכְלָלוֹת האקדמיות.

מה לומדים?

אחד מכל ארבעה סטודנטים לומד את מקצועות מדְעֵי המַחְשֵב, מתמטיקה, סטטיסטיקה והַנְדָסָה.

זו השנה הרביעית בִּרְצִיפוּת שבה לימודי ההנדסה הם מַסְלוּל הלימודים הנֶחְשָק ביותר בישראל.

חל גידול של 40% במספר הסטודנטים לתואר ראשון בתְחומֵי ההייטק. יש עלייה במספר הנשים הלומדות מקצועות אלה.

עלייה מַשְמָעוּתִית של כ-72% חלה במספר הסטודנטים לתואר ראשון הלומדים בתְחומֵי העֵזֶר הרפואיים.

עלייה חלה גם במספר הסטודנטים שבוחרים ללמוד מִשפטים, זאת לאחר ירידה בעשור האחרון.

מי לומד?

נשים

כ-60% מכלל הסטודנטים באקדמיה הן נשים.

פריפריה

זִינוּק מַשְמָעוּתי נִרְשםַ במספר הסטודנטים מהפריפריה המתחילים תואר ראשון. 

יוצאי אתיופיה

בשש השנים האחרונות חל גידול של 45% במספר הסטודנטים יוצאי אתיופיה לתואר ראשון.

חרדים

יותר מ-15 אלף סטודנטים הם חֲרֵדים – גידול של 15% בהשוואה לתש"ף.

ערבים

 כ-17% מכלל הסטודנטים בישראל הם ערבים.

עם מַשְׂכִּיל

מהנתונים עולה כי מַחֲצית מבני 64-25 בישראל הם בעלֵי הַשְכָּלָה על-תיכונית וגבוהה.

 

בתמונה: מראה כללי של מכללת "ספיר" סמוך לעיר שדרות, בנגב. 2008, MILNER MOSHE לע"מ

יום שישי ב' בחשון תשפ"ב 08.10.21


06:10:  2,619 רופאים מִתְמַחִים הגישו אתמול מִכתְבֵי הִתְפַּטְרות למשרד הבריאות

06:10: המְטַפְּלות במְעוֹנוֹת היום חוזרות לעבודה אחרי שהִשִׂיגוּ הֶסְכֵּם עם משרדי הממשלה

06:10: שר התיירות חָנַך את הביתן הישראלי בתערוכת 'אקספו' בדובאי

06:10: הקלות במדיניות בידוד תלמידים ביישובים ירוקים

06:10: עד 17 באוקטובר אפשר לְהַצִיג תְעודת מִתְחַסֵן במקום תו ירוק חדש

06:10: מהיום – מְבוּטָל התו הירוק באטרקציות בִּשְטָחים פתוחים

06:10: מיום שני מְבוּטָל התו הירוק גם בחֲלָלִים פתוחים במִסעדות ובִבריכות שְׂחִייָה

06:10: נִמשכת היְרידה בתַחלואה בקורונה בישראל

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-1,423 נִדבקים חדשים, 457 חולים במַצָב קשה, 193 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 7,882

06:10: יותר מ-3.696 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-700 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כִּמעט כל החולים במצב קשה, המוּנְשָמים והנִפְטָרים בגַל הרְביעי לא הִתחסנו 

06:10: התחזית: עֲלִייָה קלה בטמפרטורות

שבת שלום !

הצילום: ויקיפדיה

בתמונה: נרות שבת, חלות מכוסות וגביע קידוש (ויקיפדיה

פרשת השבוע: פרשת נֹחַ 

הדלקת נרות: ירושלים 17:39; תל אביב 17:56; חיפה 17:58; באר שבע 17:59

מוצאי שבת: ירושלים 18:51; תל אביב 18:52; חיפה: 18:51; באר שבע 18:53