מבזקים

מִפלס הכינרת עלה בחֲצי סנטימטר בסוף השבוע

חדשות טובות לתְחילת שָבוע: מפלס הכינרת עלה בסוף השבוע בחצי סנטימטר והוא הבוקר 208.90- מטרים מתחת לפני הים. לכינרת מלאה חסרים עשרה סנטימטרים.