מבזקים

הממשלה אִישרה את בִּיטול ההַגְבָּלָה על מספר השָׂרים

הממשלה אִישְרָה אתמול את בִּיטוּל המִגְבָּלָה על מספר השרים וסגני השרים המְכַהֲנִים בממשלה. הַצָעַת החוק צְפוּיָה לעלות היום לאישור הכנסת בקְריאה ראשונה.